1. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

2. ORGANIZATORZY
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
 • Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

4. PATRONAT MEDIALNY

 • Głos Wielkopolski
 • TVP 3 Poznań
 • WTK

5. TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 30 grudnia 2017 (sobota) w Poznaniu, nad jeziorem Malta. Start, meta i sekretariat znajduje się przy hangarze łodzi:

Kliknij, by wyświetlić mapę

6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Uczestnicy zgłaszają się drogą internetową, na formularzu dostępnym na stronie:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_sylwestrowy-poznan-2017 wraz z opłatą startową, którą należy wpłacić na podane na formularzu zgłoszeniowym konto w wysokości:

 • 40 zł do 31 października br.
 • 45 zł do 30 listopada br.
 • 60 zł do 10 grudnia br.
 • 90 zł do 26 grudnia br.
 • 100 zł w dniu imprezy 30 grudnia płatne wyłącznie gotówką.

Przy zapisie należy wybrać dystans. W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany dystansu. Pomiar czasu przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy RFID.

Lista startowa pod adresem:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_sylwestrowy-poznan-2017/lista_startowa.php

W biegu na dystansie 5,4 kilometra mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 lat.
Uczestnicy powyżej 16 roku życia mogą dokonać zapisów na pełen dystans – 10,8 kilometra (pomiar czasu również po 10 km).

Wszyscy uczestnicy odbierają pakiety startowe w dniu imprezy tj. 30 grudnia od godziny 9:30 w sekretariacie na Malcie, który:

 • sprawdzi tożsamość uczestnika na podstawie ważnego dokumentu
 • przyjmie oświadczenie uczestnika o zdolności do biegu podpisane osobiście
  (lub przez opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) lub
  zaświadczenie lekarskie o zdolności do biegu.
 • wyda pakiet startowy, który obejmuje: imienny numer startowy z chipem, bon żywieniowy, bon na okolicznościowy upominek

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto poza pierwszymi 50-cioma przekraczającymi linię mety. Na starcie należy ustawiać się zgodnie ze swoimi możliwościami i planowanym czasem ukończenia biegu. Przy klasyfikacji wg czasu netto – liczonego od przekroczenia maty na starcie do przekroczenia maty na mecie czas oczekiwania na start nie jest czasem straconym!

7. PROGRAM ZAWODÓW, DYSTANSE I TRASA

 • Bieg Popularny.
  Start godz. 12.00 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn.
  dystans – 5,4 km (jedna pętla wokół jeziora Malta).
 • Bieg Główny.
  Start godz. 12.05 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn
  dystans – 10,8 km (dwie pętle wokół jeziora Malta). (pomiar czasu również po 10 km)

Uroczyste uhonorowanie zwycięzców. W okolicach mety ok. godz. 13.15.

Medal dla każdego uczestnika biegu!