1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla dzieci i młodzieży.
Integracja mieszkańców osiedla „Wilczy Młyn” w Poznaniu

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się 14.09.2018 (piątek), początek imprezy o godz. 11.00
Start i meta – u zbiegu ulic Macieja Rataja i Armii Ludowej.
Sekretariat czynny od godz. 9.30  w miejscu startu, zgłoszenia na miejscu.

5. DYSTANSE, TRASA, PROGRAM MINUTOWY

Dystans – 1 mila angielska = 1609 metrów.

Program minutowy z podziałem na kategorie wiekowe:

Kat. I

godz. 11.00 chłopcy 2006 i mł.
godz. 11.10 dziewczęta 2006 i mł.

Kat. II

godz. 11.20 chłopcy 2005
11.30 dziewczęta 2005

Kat. III

godz. 11.40 chłopcy 2004
godz. 11.50 dziewczęta 2004

Kat. IV

godz. 12.00 chłopcy 2003 i 2002
godz. 12.10 dziewczęta 2003 i 2002

Kat. V

godz. 12.20 dziewczęta rocznik 2001-1999
godz. 12.30 chłopcy rocznik 2001-1999

6. NAGRODY

Za miejsca I-III w każdej kategorii – puchary, dyplomy i upominki.
Zawodniczka w kategorii dziewcząt i zawodnik w kategorii chłopców z najlepszym rezultatem otrzymują Puchar ufundowany przez Zbigniewa Orywała.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
2.  Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4.  Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.  Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
6.  Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wtkkf.pl
7.  Wszelkie dodatkowe informacje otrzymać można w biurze Zarządu Wielkopolskiego TKKF ul. Winogrady 11, tel. 61-8531 541, lub na stronie www.wtkkf.pl – regulamin imprezy.