1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. TERMIN I MIEJSCE

28.09.2018 (piątek) godz. 10.30
Start i meta – os. Bolesława Chrobrego przy SP nr 17 w Poznaniu.

5. PROGRAM, DYSTANSE, KATEGORIE

GodzinaKategoriaRocznikDystans
10.30biegi przedszkolaków100 m
11.00Ichłopcy 2011, 2010500 m
11.10Idziewczęta 2011, 2010500 m
11.20IIchłopcy 2009, 2008500 m
11.30IIdziewczęta 2009, 2008500 m
11.40IIIchłopcy 2007, 20061 000 m
11.55IIIdziewczęta 2007, 20061 000 m
12.10IVchłopcy 2005, 20041 500 m
12.25IVdziewczęta 2005, 20041 500 m
12.40Vchłopcy i dziewczęta 2003 i starsi2 000 m

6. ZGŁOSZENIA

Biuro Wielkopolskiego TKKF w Poznaniu ul. Winogrady 11, tel. 61 8531 541 oraz biuro@wtkkf.pl
Biuro zawodów w dniu 28.09.2018. będzie czynne od godz. 10.00 w holu budynku SP nr 17.

7. NAGRODY

Za miejsca I-III w kategorii: medal, dyplom, upominek.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każdy zawodnik zobowiązany jest potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
2.Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4.Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
6.Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wtkkf.pl
7.Wszelkie dodatkowe informacje otrzymać można w biurze Zarządu Wielkopolskiego TKKF  ul. Winogrady 11, tel.  61-8531 541,  lub na stronie www.wtkkf.pl  – regulamin imprezy.