1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla dzieci i młodzieży.

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania

4. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się 13.09.2019. (piątek), początek imprezy o godz. 11.00
Start i meta – Ośrodek sportowy WTKKF ul. Winogrady 11 w Poznaniu
Sekretariat czynny od godz. 9.30 w miejscu startu, zgłoszenia na miejscu.
W sekretariacie zawodów opiekunowie pozostawiają:

  • listę zawodników (imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła) podpisaną przez – opiekuna/wychowawcę, nauczyciela
  • podpisane zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w biegu, zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych oraz informację o ubezpieczeniu – strona zawierająca pkt. 8 i 9 regulaminu (w załączniku).

5. DYSTANSE, TRASA, PROGRAM MINUTOWY

Dystans – 1 mila angielska = 1609 metrów.

Program minutowy z podziałem na kategorie wiekowe:

Kat. I

godz. 11.00 chłopcy 2007 i mł.
godz. 11.10 dziewczęta 2007 i mł.

Kat. II

godz. 11.20 chłopcy 2006
godz. 11.30 dziewczęta 2006

Kat. III

godz. 11.40 chłopcy 2005
godz. 11.50 dziewczęta 2005

Kat. IV

godz. 12.00 chłopcy 2004 i 2003
godz. 12.10 dziewczęta 2004 i 2003

Kat. V

godz. 12.20 dziewczęta rocznik 2002-2000
godz. 12.30 chłopcy rocznik 2002-2000

6. NAGRODY

Za miejsca I-III w każdej kategorii – puchary, dyplomy i upominki.
Zawodniczka w kategorii dziewcząt i zawodnik w kategorii chłopców z najlepszym rezultatem otrzymują Puchar ufundowany przez Zbigniewa Orywała.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Wszystkich startujących obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego.
  • Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
  • Organizator zapewnia przebieralnie i wc
  • Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wtkkf.pl
  • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników pozostawione w przebieralni.