1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. TERMIN I MIEJSCE

27 września 2019 (piątek) godz. 10.30
Start i meta – os. Bolesława Chrobrego przy SP nr 17 w Poznaniu.

W sekretariacie zawodów opiekunowie pozostawiają:

  • listę zawodników (imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła) podpisaną przez – opiekuna/wychowawcę, nauczyciela
  • podpisane zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w biegu, zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych oraz informację o ubezpieczeniu – strona zawierająca pkt. 9 i 10 regulaminu (w załączniku).

5. PROGRAM, DYSTANSE, KATEGORIE

GodzinaKategoriaRocznikDystans
10.30biegi przedszkolaków100 m
11.00Ichłopcy 2012, 2011500 m
11.10Idziewczęta 2012, 2011500 m
11.20IIchłopcy 2010, 2009500 m
11.30IIdziewczęta 2010, 2009500 m
11.40IIIchłopcy 2008, 20071 000 m
11.55IIIdziewczęta 2008, 20071 000 m
12.10IVchłopcy 2006, 20051 500 m
12.25IVdziewczęta 2006, 20051 500 m
12.40Vchłopcy i dziewczęta 2004 i starsi2 000 m

6. ZGŁOSZENIA

Biuro Wielkopolskiego TKKF w Poznaniu ul. Winogrady 11, tel. 61 8531 541 oraz biuro@wtkkf.pl
Biuro zawodów w dniu 27.09.2018. będzie czynne od godz. 10.00 w holu budynku SP nr 17.

7. NAGRODY

Za miejsca I-III w kategorii: medal, dyplom, upominek.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Każdy zawodnik zobowiązany jest potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
2.Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4.Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
6.Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wtkkf.pl
7.Wszelkie dodatkowe informacje otrzymać można w biurze Wielkopolskiego TKKF ul. Winogrady 11, tel. 61-8531 541, lub na stronie www.wtkkf.pl – regulamin imprezy.