Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Winogrady 11, 61-663 Poznań
tel: (61) 853 15 41, 852 08 09

e-mail: biuro@wtkkf.pl
e-mail w sprawie szkoleń: szkolenia@wtkkf.pl
e-mail w sprawach księgowych: ksiegowosc@wtkkf.pl