Jak wiadomo powszechnie jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych jest piłka nożna.
Zawody w tej dyscyplinie od zawsze gościły na terenie ośrodka Wielkopolskiego TKKF. Tradycją stało się coroczne organizowanie turniejów dla dzieci i młodzieży.

Dzięki takim imprezom promujemy zdrowy stylu życia oraz aktywność ruchową wśród najmłodszych, organizujemy im wolny czas, rozbudzamy potrzeby systematycznego ćwiczenia i krzewienia kultury fizycznej.

To właśnie najmłodsze pokolenie najbardziej „przeżywa” i odnosi satysfakcję z osiągniętych sukcesów. Dzieci pokonują przeszkody, co daje im odprężenie psychiczne, dobre samopoczucie i rozwój sprawności fizycznej.

Turnieje piłkarskie przez nas organizowane są tego namacalnym dowodem.

Partnerzy wydarzenia