WOJEWÓDZKI ZLOT OGNISK WIELKOPOLSKIEGO TKKF

1.Termin i miejsce:

23-25.09.2022.

Sierakowskie Centrum Sportowo- Szkoleniowe TKKF w Sierakowie, ul. Poznańska 27.

2.Zasady uczestnictwa:

Ekipa może zgłosić dowolną ilość uczestników. Kierownik ekipy/osoba odpowiedzialna, musi przesłać do dnia 02.09.2022. zgłoszenie ilościowe ekipy oraz do dnia 09.09.2022. potwierdzenie wpłaty/gotówka lub przelew/na niżej podane konto, kwoty w wysokości 220,00 zł. od osoby na adres:

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Winogrady 11, 61-663 Poznań   e-mail biuro@wtkkf.pl

SGB Bank SA I Oddz. Poznań 92 1610 1133 2003 0230 1415 0001

3.Zasady finansowania:

Całkowity koszt udziału w imprezie wynosi 220,00 zł od osoby.

Powyższa kwota obejmuje: 

 • zakwaterowanie – 23.09.2022-25.09.2022.
 • wyżywienie – od kolacji 23.09.2022 (piątek) do obiadu 25.09.2022 (niedziela)
 • ognisko/pieczenie kiełbasek+zabawa przy muzyce
 • zabawa taneczna (stołówka ośrodka)
 • udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych

4.Szczegóły organizacyjne:

Przyjmowanie uczestników nastąpi w dniu 23.09.2022 (piątek) w godzinach 17.00-20.00. w recepcji.

Przedstawiciel Wielkopolskiego TKKF, w recepcji ośrodka każdemu kierownikowi ekipy:

 • potwierdzi przyjazd grupy
 • pobierze wypełnioną kartę zgłoszeniową
 • wyda klucze
 • wyda bony na wyżywienie

W zależności od ilości uczestników w ramach Zlotu odbędą się: 

konkurencje sportowo-rekreacyjne:

 • dyscypliny indywidualne – tenis, tenis stołowy, rzut podkową, rzut kaloszem, dart, strzelanie                    z łuku (lub inne zaproponowane konkurencje)
 • dyscypliny zespołowe – (piłka nożna 5 – osobowa, koszykówka, siatkówka).

Imprezy rekreacyjno-integracyjne:

 • pieczenie kiełbasek przy ognisku
 • dyskoteka/zabawa taneczna
 • wycieczki piesze, rowerowe, nordic walking – wg uznania

Informacje i zapisy – tel. (61) 8 531 541, kom. 883344177,  e-mail: biuro@wtkkf.pl

Ostateczna interpretacja programu Zlotu należy do Organizatora.