Wsparcie dla WTKKF

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej otrzymało właśnie 35 000 złotych wsparcia na remont instalacji, oświetlenia kortu tenisowego

Dzięki temu na kultowych TKKFach będzie jeszcze bezpieczniej
Na spotkaniu z Panem Dariuszem Gorczyńskim – Prezesem WTKKF w Poznaniu i Panią Moniką Werblińską – Wiceprezeską, rozmawialiśmy o planach i inwestycjach realizowanych na TKKF

Pogoda piękna, więc do zobaczenia na kortach!