XX Amatorskie Mistrzostwa TKKF Kobiet w kręglarstwie - Bowlingu 2020

1. Cel imprezy

Popularyzacja różnych form kręglarstwa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet

2. Organizatorzy

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu.

3. Współorganizatorzy

  • Urząd Miasta Poznania
  • WORR-WTKKF

4. Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniu 9 marca 2020r. (poniedziałek) w godzinach
17.00– 19.00 na torach Niku Bowling przy ul. Piątkowskiej 200.

5. Uczestnictwo i zgłoszenia

Turniej ma charakter sportowo – rekreacyjny, rozegrany będzie drużynowo i
indywidualnie. W turnieju udział weźmie maksymalnie 10 drużyn. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Drużyna składa się z trzech zawodniczek.

Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 61 8531 541 lub biuro@wtkkf.pl
– Wielkopolskie TKKF w Poznaniu przy ul. Winogrady 11, w terminie do dnia 6
marca 2020 r.

6. Sposób przeprowadzenia turnieju

Organizatorzy proszą o przybycie na miejsce do godz. 16.45.
Każda zawodniczka bierze udział w dwóch grach. Suma punktów z tych gier zadecyduje o wyniku końcowym. Zawody zostaną przeprowadzone bez podziału na kategorie wiekowe.

7. Nagrody

Każda uczestniczka otrzyma pamiątkowy upominek.
indywidualnie
I-VI miejsca puchar, dyplom, upominek
drużynowo
I-III miejsca puchar, dyplom

8. Finansowanie

Koszty organizacji imprezy pokrywa organizator. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 15,00 zł. od zawodniczki, płatne na miejscu przed startem lub wcześniej w biurze WTKKF przy ul. Winogrady 11 w Poznaniu.

9. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.